E-Arşiv Fatura

E-Arşiv Faturası, tüm faturalarınızı e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere ve şahıslara, elektronik ortamdan gönderme imkanı sağlayan sistemdir.


Devamını Oku

E-Fatura

E-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşididir.Dijital hayatı kolaylaştıran tüm özelliklere sahip e- Fatura, kullanıcılarına fatura işlemlerini eski fatura sistemine göre daha verimli, faydalı ve avantajlı bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunar

Devamını Oku

E-Müstahsil Makbuzu

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynıhukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.


Devamını Oku

E-Defter

e-Defter, Vergi Usul Kanunu'na ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinde ve büyük defterlerde yer alması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda yeralmasnı ve zaman damgası ile imzalayabilmenizi sağlayan bir sistemdir.

Devamını Oku

Dış Ticaret

İthalat ve İhracat işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde, tek bir ekran üzerinden takip edilmesini sağlayan teknolojidir.Devamını Oku

E-Yedekleme

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Faturası verilerinin yanında, güvenli bir şekilde saklamak istediğiniz tüm belgelerinizi sorunsuz bir şekilde yedekleyen bir Foriba çözümüdür.


Devamını Oku

e-Mutabakat

e-Mutabakat, şirketler arası alacak-borç hesaplarının eşitlenmesi olan mutabakat yazışmalarının telefon, faks ya da posta yerine elektronik ortamda yapılmasıdır.e-Mutabakat ile her şirket kendi cari datalarını sisteme yükleyebilir ve karşı tarafın gönderdiği datalarla kolayca karşılaştırma yaparak mutabakat işlemlerini kısa sürede, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir.

Devamını Oku

E-Bilet

e-Bilet, deniz, kara ve hava taşımacılığı yapan ve etkinlik düzenleyen firmaların GİB'e göndermeleri zorunlu olan yolcu listelerini ve bilet datalarını eletronik ortamda GİB'e taşıyan entegrasyon çözümüdür.Devamını Oku

E-Denetleme

e-Denetleme, e-Defter'de oluşan Yevmiye Defteri'nde ve Büyük Defter'de yer alan rapır dosyalarının mali müşavir gözüyle Gelirler İdaresi Başkanlığı standartlarına hem teknik hem de içerik olarak uygunluğunu kontrol eden elektronik denetlemedir.


Devamını Oku

E-İrsaliye

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde kağıt irsaliyede yer alması gereken tüm bilgilerin yer aldığı eletronik dokümandır.

Devamını Oku

KDV İade

KDV İade Çözümü, devletten almaya hakkınız olan KDV iadelerinizi kolay, hızlı, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak gerçekleştiren Türkiye'deki SAP uyumlu çözümdür.


Devamını Oku

UFRS

UFRS, uluslararası mevzuatlara göre düzenlenmesi gereken mali raporlardı. Foriba, sadece halka açık veya yabancı ortaklı şirketlere değil, UFRS raporlaması yapmak isteyen tüm şirketlere uygun bir çözümdür.

Devamını Oku